Zasiłek macierzyński. Korzystne zmiany od 1 sierpnia 2022 roku!

Co to jest zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński jest świadczeniem przysługującym z tytułu ubezpieczenia społecznego. Prawo do niego ma nie tylko pracownica, ale każda kobieta ubezpieczona, która urodziła dziecko w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Zasiłek macierzyński jest wypłacany nie tylko w czasie urlopu macierzyńskiego.

Zasiłek jest wypłacany przez czas 52 tygodni (jeśli mówimy tu o narodzinach jednego dziecka) – 20 tygodni urlopu macierzyńskiego + 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego.

Zmiany w  wysokości zasiłku macierzyńskiego od 1.08.2022

Obecnie można wybrać jedną z dwóch metod naliczania zasiłku macierzyńskiego za okres przebywania na urlopie macierzyńskim i urlopie rodzicielskim:

  • 80% podstawy wymiaru zasiłku (w przypadku korzystania z urlopu na podstawie tzw. długiego wniosku – zgodnie z art. 179kodeksu pracy);
  • 100% podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego i podczas pierwszych 6 tygodni urlopu rodzicielskiego, a za pozostałą część urlopu
    w wysokości 60 % podstawy wymiaru zasiłku (w przypadku korzystania z urlopu
    na podstawie art. 1821d kodeksu pracy).

Zmiany obejmą miesięczny zasiłek macierzyński (za okres urlopu rodzicielskiego), który  będzie wynosił  70% podstawy wymiaru zasiłku. Jednocześnie pracownica będzie miała możliwość zdecydowania, jaką wysokość zasiłku macierzyńskiego chce pobierać w okresie urlopu rodzicielskiego.

Pierwsza możliwość dla pracownicy będzie dotyczyła wypłacenia zasiłku macierzyńskiego w wysokości 100% za cały okres urlopu macierzyńskiego. Jeśli pracownica zdecyduje się na takie rozwiązanie, będzie mogła otrzymać zasiłek w wysokości 70% podstawy wymiaru za okres urlopu rodzicielskiego.

Natomiast w sytuacji, gdy pracownica w ciągu 21 dni od dnia porodu złoży wniosek o wypłacanie jej zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego, będzie jej wypłacany zasiłek macierzyński w wysokości 81,5% za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.  Jednak za okres 9 tygodniowej części tego urlopu dla ojca dziecka przysługiwać będzie zasiłek macierzyński w wysokości wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłku. W sytuacji  niewykorzystania w pierwszym roku życia dziecka urlopu rodzicielskiego, pracownica będzie uprawniona do złożenia wniosku  o wyrównanie zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego. Takie wyrównanie będzie przysługiwało wysokości do 100% podstawy zasiłku macierzyńskiego. Natomiast jeśli pracownica będzie korzystać z urlop rodzicielski w kolejnych latach, będzie miała prawo do 70% podstawy wymiaru zasiłku z tym, że taka wysokość będzie również dotyczyć drugiej rodzica.

źródło: Zmiany w Kodeksie pracy w 2022 r. – PARP – Centrum Rozwoju MŚP