Wczesna Edukacja

Jesteśmy jedynym producentem materiałów na rynku z zestawami do nauki liczenia oraz czytania globalnego w pełni zgodnymi z wytycznymi metody Domana.

Metoda Glenna Domana polega na pokazywaniu dziecku jednego zestawu kart. Zestaw zawiera 5 tabliczek i jest codziennie modyfikowany. Rozpoczynając zabawę w czytanie jako pierwsze pokazujemy dziecku proste rzeczowniki, które łatwo znajdzie w swoim otoczeniu.

Pokazując karty trzeba pamiętać, żeby trwało to jak najkrócej, przy każdej wymawiając wyraźnie słowa. Do nauki matematyki stosując metodę Domana oferujemy zestawy z kropkami i cyframi. Dzieci nie uczą się poprzez liczenie kropek, ale przez wizualne wrażenie. Istotą sprawy jest zrozumienie pojęcia ilości. Dopiero później dziecko poznaje odpowiadające konkretnej wartości symbole (cyfry i liczby). Analogicznie jak w nauce czytania: alfabet jest poznawany na końcu, gdy dziecko już czyta.