Turystyka Aktywna WODNIAK

Firma Turystyka Aktywna WODNIAK w Krutyni zajmuje się głównie kompleksową lub częściową (w zależności od wymagań Klientów) organizacją spływów kajakowych na mazurskich i warmińskich szlakach kajakowych.
Najbardziej wszechstronną ofertą spływów kajakowych obejmujemy szlak rzeki Krutyni
, a pozostałe mazurskie szlaki kajakowe, ze względów ekonomicznych, bardziej już skromną. Dla każdego szlaku oferta jest różna i zależna od odległości szlaku od bazy i poziomu infrastruktury turystycznej na szlaku.
W mniejszym już zakresie, właśnie ze względów ekonomicznych, oferujemy organizację spływów na szlakach Suwalszczyzny, a w ostatnim czasie praktycznie wręcz wycofaliśmy naszą ofertę dla szlaków kajakowych położonych w tamtym rejonie. Ekonomia jest niestety nieubłagana.
Oprócz spływów kajakowych i wszystkiego, co jest z ich realizacją związane, organizujemy także wycieczki rowerowe i piesze po ścieżkach przyrodniczych i trasach rowerowych w okolicach Krutyni (i nie tylko).
Oczywiście prowadzimy również wypożyczalnię kajaków i rowerów oraz wypożyczalnię różnego rodzaju sprzętu turystycznego.

Oferta wypożyczalni kajaków Turystyki Aktywnej Wodniak w Krutyni to propozycja zorganizowanych indywidualnie, z uwzględnieniem życzeń i potrzeb Klientów.

Spływy weekendowe realizowane są coraz rzadziej z powodu kłopotów z rezerwacjami noclegów na odpowiednim poziomie spowodowanych wzrastającym ruchem turystycznym w weekendy. Spływy weekendowe organizujemy głównie w oparciu o szlak Krutyni i w mniejszym zakresie na Sapinie, Pisie i Dajnie.
Są one szerzej opisane na stronie spływy weekendowe .

Spływy kilkudniowe (o długości zależnej od decyzji klienta – spływy 2 dniowe, spływy 3 dniowe, spływy 4 dniowe, spływy 5 dniowe, spływy 6 i 7 dniowe lub o każdej liczbie dni, którą określi zamawiający) realizujemy również głównie w oparciu o szlak Krutyni, ale również na pozostałych szlakach, które obsługujemy (Łyna, Sapina, dajna, Pisa i Łaźna Struga).
Zasady organizacji wraz z opisem spływów na poszczególnych szlakach zamieściliśmy na stronie spływy kilkudniowe .

Najbardziej popularne spływy jednodniowe organizujemy głównie w oparciu o szlak Krutyni i propozycje tras, które są wycenione z uwzględnieniem wynajmu sprzętu i transportu.
Wysokość opłaty uzależniona jest od wybranego rodzaju sprzętu i odległości dowozu, która dla każdej trasy jest inna.
To stąd wynikają różnice w cenach pomiędzy poszczególnymi trasami.
Wykaz zaproponowanych tras na spływy jednodniowe znaleźć można na stronie spływy jednodniowe .

Spływ kajakowy szkolny z asekuracją ratowniczą

Uczniów i nauczycieli zapraszamy do zapoznania się z ofertą spływów dla szkół i studentów opracowaną właśnie dla organizatorów spływów dla grup szkolnych i studenckich. Oferta ta, opisana szerzej na stronie spływy dla grup szkolnych i studenckich, uwzględnia specyfikę takich grup i zawiera rozwiązania konieczne przy organizacji spływów dla szkół (np. asekurację ratowniczą) oraz propozycje cenowe dostosowane do secyfiki grup szkolnych.

Do przedstawicieli firm skierowana jest oferta spływów dla firm zawierająca propozycje elementów integracji, które opracowywane są „na życzenie”. Spływy dla firm przybliżone są szerzej na stronie spływy integracyjne.

Jak widać, wszystkie rodzaje spływów kajakowych organizujemy na szlakach kajakowych krainy Warmii i Mazur, a tylko część z nich na szlakach Suwalszczyzny.
W ostatnim czasie zawiesiliśmy jednak realizację spływów na Suwalszczyźnie ze względów czysto ekonomicznych (wysokie koszty transportu i utrzymania baz).

Aby zamówić spływ na wybranym szlaku kajakowym, należy skontaktować się z nami telefonicznie (+48 502 534 565 ) , wysłać e-maila na adres biuro@kajaki-mazury.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie.​