Raz, dwa, trzy – Pływamy! Klub i szkoła pływania

Niektórym rodzicom wydaję się, że wiek niemowlęcy nie jest właściwy do rozpoczęcia nauki pływania. Tymczasem jest dokładnie odwrotnie. Badania udowadniają, że dzieci, które rozpoczęły naukę pływania w wieku niemowlęcym, są w późniejszych latach bardziej otwarte na otoczenie oraz szybciej nawiązują kontakty w grupie. Dodatkowo cechują się lepszym zdrowiem i kondycją.

Zalety nauki pływania dla niemowlaków:

Nauka pływania dla niemowląt korzystnie oddziałuje na organizm naszego malucha. Głębokie oddychanie, wymuszone przez ciśnienie wody oddziałujące na klatkę piersiową, przyczynia się do profilaktyki chorób górnych dróg oddechowych. Z kolei ciśnienie wody sprawia, że w naczyniach krwionośnych zwiększa się krążenie, co wpływa na szybsze rozwinięcie i wzmocnienie układu sercowo – naczyniowego. Kurs pływania dla niemowląt może też przyczynić się do wczesnego wykrycia wszelkich nieprawidłowości w rozwoju układu kostno – mięśniowego u najmłodszych i skuteczne jego korygowanie. Ostatecznie wczesny kontakt z wodą pozytywnie wpływa na napięcie mięśni, a także pobudza układ nerwowy i tym samym jest doskonałym ćwiczenie dla zmysłu równowagi.

Pływanie niemowląt – Lepsze poznanie własnego ciała

Podczas nauki pływania dziecko jest nieustannie stymulowane, przez co poprawia się koordynacja wzrokowo – ruchowa. Niemowlę nabywa umiejętności chwytania i co bardzo ważne lepiej poznaje swoje ciało. Doznania płynące z wykonywanych przez dziecko ruchów w wodzie umożliwiają mu coraz lepsze poznawanie własnych granic i możliwości. Oznacza o w praktyce, że dziecko staję się dużo bardziej samodzielne i sam proces zachodzi szybciej, niż w przypadku dzieci, które nie mają kontaktu z wodą. Sama przygoda z wodą może zostać zainicjowana praktycznie w każdym wieku. Naszym obowiązkiem jest jedynie zapewnienie dziecku odpowiednich warunków. Woda powinna być stosunkowo ciepła, a same ćwiczenia dostosowane do jego możliwości ruchowych. Zajęcia powinny też oczywiście odbywać się po okiem i nadzorem specjalistów, którzy mają odpowiednie doświadczenie płynące z pracy z dziećmi.

Zapraszam do kontaktu,
Jacek Wójcik, założyciel i właściciel, tel. 539 11 22 33