Pan od historii

Zajęcia pozalekcyjne Archeologia dzieci szkół podstawowych i przedszkoli

 Niemal każdy chciał być w dzieciństwie archeologiem, poznawać tajemnice i odkrywać to co nieznane. Pragnienie to stało się przyczyną sukcesu wielu gier komputerowych, filmów i powieści. Nie sposób po pewnym czasie jednak nie zadać sobie pytania: czy praca archeologa ma dużo wspólnego z przygodami bohaterów filmów i gier? Czym na co dzień zajmują się dzisiejsi archeolodzy, czy muszą nosić kapelusz, jeździć konno, skakać ze spadochronem i być mistrzami w posługiwaniu się batem? Czy może bardziej pożądanymi umiejętnościami są: modelowanie 3D, znajomość chemii, fizyki, geologii i podstaw geodezji? Skąd wiedzą, gdzie kopać, który zabytek jest młodszy, a który starszy? By odpowiedzieć na te pytania organizujemy szczególne zajęcia edukacyjne.

Jako pierwsze zostaną omówione zajęcia cotygodniowe

Zajęcia z archeologii dla dzieci są zajęciami pozalekcyjnymi, odbywającymi się raz w tygodniu. Warsztaty w zależności od grupy wiekowej rozwijają treści z lekcji historii (klasy 4-8) lub są pierwszym wyjątkowym opartym o doświadczanie kontaktem z przeszłością (klasy 0-3).  Na zajęciach korzystamy z pomocy naukowych i doświadczeń gromadzonych w czasie wyjazdów po całym świecie.

Na nich zajmujemy się życiem ludzi w różnych epokach, dowiadujemy się jakie źródła po nich pozostają, co zostało zapomniane, a co towarzyszy nam do dziś. Uczymy się nie tylko jak rozumieć otaczający nas świat, dbać o pamięć i dziedzictwo poprzednich pokoleń, ale rozwijamy również naszą kreatywność i zdolności artystyczne.

Kolejnym z założeń zajęć jest promowanie dorobku polskich archeologów. Śledzimy ich najnowsze odkrycia oraz kibicujemy w wielkich projektach. Często odwiedzają nas wracając prosto z badań wykopaliskowych w Egipcie, Kuwejcie, Libanie, Cyprze, Peru czy Turcji. Razem z nimi próbujemy znaleźć odpowiedzi na pytania nurtujące wielu archeologów: w jaki sposób wykonano odnaleziony przedmiot i do czego mógł być wykorzystywany?

Projekty długookresowe

Polska szkoła archeologii nadal kształci mistrzów w swojej dziedzinie

W ramach obchodów Jubileuszu 60 lecia odkrycia Faras przypadających na rok 2021 i 2022 proponujemy zorganizowanie cyklu warsztatów 10 warsztatów pt „Polska szkoła archeologii w polskich szkołach” przybliżającym uczniom szkół podstawowych, sylwetkę Profesora Kazimierza Michałowskiego jego nieprzecenionych odkryć oraz wkładu w utworzenie i rozbudowę polskiej szkoły archeologii.

Polska szkoła archeologii to interdyscyplinarne podejście do badań nad dziejami człowieka łączące metodykę prac archeologicznych z osiągnięciami innych dziedzin nauki, w szczególności konserwacji, architektury, geologii i biologii.

W czasie proponowanych 10 odbywających się raz w miesiącu warsztatów zostaną zaprezentowane najważniejsze osiągnięcia profesora oraz pokoleń jego następców będące wizytówką polskiej nauki za granicą. W trakcie warsztatów dzieci będą mogły poznać archeologię jako ważne narzędzie w dydaktyce historii oraz dowiedzieć się o praktycznych aspektach współpracy specjalistów z różnych dziedzin co może zainspirować ich do wyboru przyszłej drogi zawodowej. Zapraszamy do współpracy chętne placówki.

Mali archeolodzy i przyjaciele z innych kontynentów

Jednym z działań pomocnych w procesie wymiany międzykulturowej jest program “Szkół partnerskich”, który stanowi rozszerzenie inicjatywy polegającej na utworzeniu sieci połączeń
między szkołami w Sudanie i Polsce. Umożliwia ona interakcję między uczniami, stworzenie materiałów edukacyjnych i zbudowanie w Sudanie infrastruktury do przeprowadzenia programów edukacyjnych poświęconych ochronie lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego.

Dobry stan zachowania budynków i malowideł ściennych   w Sudanie pokazują, że miejsce to już teraz może być atrakcyjnym celem wycieczek i ma potencjał do dalszego rozwoju jako destynacja turystyczna. Z tego powodu ważne wydaje się, by wspierać lokalną społeczność, aby udało jej się zdobyć umiejętności niezbędne do zrozumienia wartości i znaczenia miejsca w którym żyją oraz przygotowania ich do zarządzania i ochrony jego dziedzictwa. Cele te wymagają finansowania programów edukacyjnych, które mogłyby być zebrane w polskich szkołach.

Oryginalność i innowacyjność koncepcji

Nasze projekty stanowią długotrwały program warsztatów i prezentacji łączących świat akademicki ze szkołą podstawową. Ukazuje olbrzymi potencjał źródeł archeologicznych w poznawaniu dziejów człowieka

Dane kontaktowe

www.panodhistorii.pl

 

Najnowsze wydanie

Bądź na bieżąco z nowinkami dziecięcymi, zajrzyj do najnowszego Magazynu i zobacz ile ciekawych informacji dla Ciebie przygotowaliśmy. Pobierz Magazyn na telefon lub tablet i zawsze miej go przy sobie.

Aktualności

Inne Firmy