Muzeum Pomorza Środkowego

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku serdecznie zaprasza na zajęcia edukacyjnie w swojej słupskiej siedzibie oraz w swoich oddziałach na wolnym powietrzu Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach i Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie.

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku posiada bogate i zróżnicowane zbiory dzieł sztuki dawnej i współczesnej, rzemiosła historycznego, numizmatów, kartografii, starodruków, obiektów związanych z historią miasta i regionu oraz obiektów etnograficznych. Naszą dumą jest największa na świecie kolekcja związana ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem – Witkacym, w której skład wchodzą przede wszystkim prace malarskie tego wszechstronnego twórcy.

Słupska siedziba Muzeum mieści się w kompleksie budynków znajdujących się w centrum miasta. Zajmuje malowniczo położone obiekty na obu brzegach Słupi, po lewej stronie rzeki znajdują się: Zamek Książąt Pomorskich z XVI wieku, Młyn Zamkowy z XIV wieku, Brama Młyńska z XIV wieku, Spichlerz Richtera z 1780 roku, po prawej zaś Biały Spichlerz z 1814 roku i Czerwony Spichlerz z początku XX wieku.

MPŚ jest muzeum wielodziałowym, w jego skład wchodzi nie tylko słupski kompleks, ale także dwa oddziały:

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, gdzie prezentowana jest kultura materialna jednej z ostatnich grup rdzennej ludności Pomorza – Słowińców. Odtworzone wnętrza, podwórka i ogródki, a także zwierzęta gospodarskie przywołują niezapomnianą atmosferę dawnego życia na wsi.

Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie, gdzie zobaczyć można pozostałości kultury materialnej bogatych pomorskich chłopów. Również tutaj życie współczesnej wsi przeplata się z pamiątkami po jej dawnych mieszkańcach. Wystawy uzupełnione są o nowoczesne multimedia i pomoce edukacyjne.

W oparciu o zbiory i wystawy muzealnicy przygotowali bogaty program edukacyjny, dostosowany do różnych grup wiekowych i oparty przede wszystkim o włączanie uczestników w proponowane aktywności. Można zatem np. nauczyć się rozpoznawać zboża, wykonywać tradycyjne hafty, wcielić w rycerza lub pirata, albo powojennego osadnika, a nawet poznać dawne dziecięce zabawy, ale też i obowiązki.

Działalność edukacyjną uzupełniają tematyczne imprezy plenerowe, a wśród nich „Czarne Wesele”, „W słowińskiej zagrodzie”, czy „Pożegnanie lata: Jesień się pyta, co lato zrobiło” w Klukach oraz „Dziecięca zagroda”, „Muzeum jako żywo” i „Na św. Marcina najlepsza pomorska gęsina” w Swołowie.

Serdecznie zapraszamy na lekcje muzealne i biblioteczne, gry muzealne i specjalne warsztaty dla najmłodszych i trochę starszych.