Muzeum Zamku w Oświęcimiu

ZAMEK

Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprasza do zwiedzania zamku oświęcimskiego, miejsca wielu ważnych wydarzeń w historii miasta, pełniącego funkcje reprezentacyjne, kulturalne i edukacyjne.

Położony na porośniętym starymi drzewami wzgórzu, nad rzeką Sołą, zamek wraz z wieżą, murami obronnymi oraz zabudową stanowi jeden z ważniejszych zabytków miasta poświadczających jego osiemsetletnie korzenie.

Obecnie zamek to siedziba Muzeum, którego misją jest popularyzowanie historii i dziedzictwa ziemi oświęcimskiej. Opisujemy, dokumentujemy, opowiadamy o mieszkańcach, o mieście. Poprzez nowe, twórcze wydarzenia i inicjatywy pokazujemy, że miasto Oświęcim, to nie tylko miejsce znaczone bolesną historią, ale również miejsce, która posiada bogatą historię i tradycję.

TUNELE POD ZAMKIEM – Interaktywna Trasa Historyczna – „Gra o Niepodległą”

Tunele pod zamkiem zostały oddane do zwiedzania w 2020 roku jako Interaktywna Trasa Historyczna “Gra o Niepodległą”.

Trasa Historyczna ma charakter fabularnej ścieżki i dotyczy wydarzeń z okresu I wojny światowej na ziemiach polskich, (1914 – 1918). Charakter zwiedzania wymaga, by każdy z uczestników “wcielił” się w postać młodego rekruta z Oświęcimia, Ignacego, który wraz z Legionami Polskimi przebywa całą ścieżkę bojową aż do odzyskania przez Polskę Niepodległości.

WIEŻA ZAMKOWA

Wieża oświęcimska jest najstarszą budowlą na wzgórzu zamkowym.

Wzniesiona została na przełomie XIII i XIV wieku, z cegły ręcznie formowanej zwanej palcówką. Najprawdopodobniej w pierwotnym zamyśle miała być kamienna, jednakże po wykonaniu strefy cokołowej z kamiennych ciosów zamiar zmieniono, powyżej występuje wyłącznie cegła. Wieża wzniesiona jest na planie kwadratu o grubości ścian około 4 metrów.

Warsztaty i zajęcia edukacyjne w Zamku:

Zajęcia związane są z tematyką historyczną, w tym historią miasta Oświęcim oraz etnograficzną. Mają na celu rozbudzenie wyobraźni i twórczej kreatywności uczestników, zachęcenie do poznawania dziedzictwa miasta Oświęcim, pielęgnowania zwyczajów i obrzędów oraz dostarczania wiedzy i informacji na temat dziejów Polski i świata. Warsztaty składają się z dwóch części: merytorycznej z prezentacją multimedialną, pokazem rekwizytów, eksponatów oraz plastycznej – twórczej.

Lekcje muzealne w Ratuszu:

Lekcje muzealne to interaktywne spotkania z historią i eksponatem w ramach wystawy stałej „W Przestrzeniach Historii. Dzieje miasta Oświęcimia”. Zajęcia prowadzone przez edukatora w przestrzeni wystawienniczej muzeum dają możliwość włączenia uczestników do interakcji z obiektem, poprzez m.in. wirtualną „przejażdżkę” oryginalnym samochodem „Praga – Oświęcim, model Baby”, czy „strzelenie” gola na torze hokejowym. Dodatkowo wykorzystanie w czasie zajęć kart pracy i stanowisk multimedialnych umożliwia aktywizację uczniów, rozwija w nich umiejętność współpracy, obserwacji, spostrzegawczości i pracy z nowym rodzajem źródła wiedzy, jakim jest ekspozycja muzealna.

RATUSZ

Ekspozycja w Ratuszu „W PRZESTRZENIACH HISTORII. Dzieje miasta Oświęcimia”prezentuje historię jednego z najstarszych polskich grodów, Oświęcimia – miasta – posiadającego bogatą i wielowiekową historię, z której mieszkańcy mogą być dumni. Miasta, które jednak od czasów II wojny światowej jednoznacznie kojarzone jest z miejscem kaźni i zagłady.