Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

Zapraszamy do jedynego, wyjątkowego, położonego na terenie czynnej do dzisiaj kopalni ropy naftowej muzeum.
W otoczeniu przepięknego lasu bobrzeckiego znajdują się XIX-wieczne kopanki, w których można zobaczyć naturalną ropę naftową, czyli czarne złoto. Spacerując alejkami ukazywać się będą unikatowe urządzenia związane z przemysłem naftowym, rafineryjnym i gazowniczym pochodzące z XX wieku. We wnętrzach budynków można przenieść się w czasy, kiedy na kopalni pracował jeszcze sam Ignacy Łukasiewicz. A to wszystko dzięki nowoczesnym ekspozycjom multimedialnym.

Do najcenniejszych zabytków muzealnych należą obiekty, pochodzące z czasów Ignacego Łukasiewicza:

  • Obelisk ufundowany w 1872 roku przez Ignacego Łukasiewicza.
  • kopanka Franek, wykonana ręcznie około 1860 roku do głębokości 20 m,
  • kopanka Janina; ręcznie wykopana do głębokości 95 m, a następnie pogłębiona wiertnicą ręczną do głębokości 156 m; do dziś jest eksploatowana.
  • warsztat mechaniczny z 1864 roku, o konstrukcji drewnianej, który służył do obsługi wierceń metodą udarową. Znajdują się w nim najprostsze maszyny obróbcze
  • Budynek Administracyjny kopalni tzw. Dom Łukasiewicza z 1865 roku, w którym zorganizowano ekspozycję apteczną. Prezentowane są tam również słuchowiska poświęcone historii odkrycia nafty i założenia kopalni ropy naftowej w Bóbrce. W budynku zgromadzono kolekcję lamp naftowych, fotografii oraz ekspozycję geologiczną.
  • drewniana kuźnia kopalniana z 1856 roku; we wnętrzu znajdują się dwa paleniska zbudowane z cegły, podsycane za pomocą skórzanego miecha z lat 1890-1895; wyposażona jest w stare narzędzia kowalskie;
  • zrekonstruowana wiertnica ręczna z 1862 roku, służąca do wiercenia metodą udarową płytkich otworów.

W 2018 roku rozporządzeniem Prezydenta RP Muzeum w Bóbrce zostało uznane Pomnikiem Historii. Status ten przyznawany jest zabytkom o szczególnej wartości historycznej i naukowej, mającym duże znaczenie dla dziedzictwa kulturowego Polski. Nadanie Muzeum tytułu Pomnika Historii jest nie tylko ogromnym wyróżnieniem, ale również ważnym krokiem do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Muzeum w Bóbrce to dynamiczna instytucja kultury, która łączy działalność wystawienniczą i naukową z bogatym programem kulturalnym i edukacyjnym. Oferta lekcji muzealnych i warsztatów jest skierowana do grup zorganizowanych z przedszkoli i szkół podstawowych.
W czasie zajęć dzieci mogą zobaczyć i dotknąć wiele eksponatów. Zależy nam, aby wzbudzić zainteresowanie, nauczyć oraz zachęcić dzieci i młodzież do zapoznania się z historią przemysłu naftowego. Dla młodszych dzieci polecamy warsztaty „Jak wynaleziono lampę naftową. Historia oświetlenia”, które kończą się wykonaniem przez dzieci lampy naftowej z różnych materiałów papierniczych oraz „Folklor naftowy. Zwyczaje i tradycje naftowe”, podczas których dzieci wykonują czako górnicze. Polecamy również aktywną formę zwiedzania „Spacer z Łukasiewiczem”, w czasie którego dzieci rozwiązują zagadki i rebusy.

Zapraszamy od wtorku do niedzieli.

Szczegóły na stronie internetowej www.bobrka.pl