Mówik – Polskie oprogramowanie do komunikacji wspomagającej oraz terapii mowy

Mówik to polskie oprogramowanie przeznaczone na smartfony i tablety z systemem Android, umożliwiające porozumiewanie się osobom niemówiącym z afazją, autyzmem, porażeniem mózgowym i in.

Jest to w pełni polskie oprogramowanie, wyposażone w polską syntezę mowy kobiecą i męską oraz ponad 10 000 symboli. Jest przeznaczone dla osób w różnym wieku, głównie z afazją, autyzmem, upośledzeniem umysłowym, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, dysartrią, które nie mogą porozumiewać się mową w sposób zrozumiały dla innych. Ma możliwość dostosowania interfejsu do różnych upośledzeń, niepełnosprawności ruchowej, wieku i płci. Istnieje również możliwość robienia i wstawiania zdjęć, własnych grafik i obrazów z internetu.

Użytkownik może tworzyć z symboli całe zdania i wypowiedzi, które są odczytywane przez syntezę mowy. Użytkownicy korzystający z liter, mogą pisać informacje za pomocą klawiatury ekranowej i odczytywać je za pomocą syntezy mowy.

Układ tablic dynamicznych pozwala na tworzenie gramatycznie poprawnych wypowiedzi w języku polskim.

Zestaw symboli dostosowany jest do języka polskiego i naszego kręgu kulturowego. Jest ciągle poszerzany, a dodatkowe symbole mogą być pobierane bezpłatnie.

Istnieje możliwość dopasowania obsługi oprogramowania w tablecie dla osób niepełnosprawnych ruchowo, które nie mogą wskazywać symboli palcem.

Każdy egzemplarz oprogramowania wyposażony jest w tablice startowe, które mogą być dowolnie rozwijane na potrzeby użytkownika. Istnieje możliwość tworzenia indywidualnych profili dla różnych użytkowników na jednym urządzeniu np. do testowania na potrzeby szkoły lub poradni.

Użytkownicy mogą korzystać z dodatkowych bezpłatnych aplikacji do nauki i terapii (Gadaczek, seria MówikMemory) wyposażonych w symbole systemu MÓWik, a dodatkowo z pomocy dydaktycznych przeznaczonych do nauki polskiego systemu językowego przez osoby niemówiące.

 

AFAZJA – Nagła utrata zdolności mówienia powoduje frustrację, depresję, poczucie izolacji, bycia traktowanym jak małe dziecko, mimo zachowanych funkcji intelektualnych. Terapia logopedyczna trwa zwykle długo, często jej efekty nie wystarczają do swobodnego porozumiewania się. MÓWik pozwala na porozumienie się z najbliższymi w tym trudnym okresie, niezależność w różnych sytuacjach życiowych, informowanie o swoich potrzebach, wyrażanie swojego zdania, zadawanie pytań, opowiadanie. Osoby, które nie pamiętają brzmienia słów, mogą je sobie przypomnieć dzięki programowi i od razu je głośno powtarzać. Pacjenci z afazją motoryczną mogą być pewni, że jeśli nie będą w stanie wypowiedzieć wyraźnie jakiegoś słowa, ich rozmówca i tak ich zrozumie.

AUTYZM – Dzieci i młodzież z autyzmem przejawiają wiele różnorodnych zaburzeń w porozumiewaniu się za pomocą mowy. Osobom zupełnie niemówiącym MÓWik pomaga w wyrażeniu ich potrzeb, zadawaniu pytań, co zapobiega frustracji. Pozwala na budowanie wypowiedzeń złożonych mimo braku mowy, co przyczynia się do rozwoju języka. Osoby mówiące, lecz nie rozumiejące mowy lub mówiące echolalicznie, mogą powtarzać komunikaty wypowiadane przez urządzenie, dzięki czemu poprawia się ich zasób słownictwa, zaczynają używać mowy do komunikacji. Osoby z autyzmem w dużej mierze polegają na informacjach wizualnych. Jeśli użytkownik wie, co chce powiedzieć, ale nie wie, jakiego słowa użyć, może wybrać symbol, a urządzenie wypowie odpowiednie słowo, które może zostać przez niego powtórzone. W MÓWiku można łatwo budować całe zdania, dzięki czemu osoby używające tylko pojedynczych słów, mogą powtarzać całe wypowiedzi, ucząc się, jak je tworzyć. Jednocześnie uczą się mówić ze zrozumieniem, a nie tylko mechanicznie powtarzać za rodzicem lub terapeutą, gdyż wybierają te symbole, które CHCĄ i które mają dla nich znaczenie. MÓWik zawiera również symbole, które umożliwiają porozumiewanie się na lekcjach, odpowiadanie na pytania, pisanie za pomocą klawiatury i głośne odczytywanie, co będzie przydatne dla dzieci i młodzieży w klasach integracyjnych i specjalnych.

PORAŻENIE MÓZGOWE, DYZARTRIA – są to często dzieci, młodzież i osoby dorosłe, które rozumieją mowę, ale nie potrafią wypowiadać słów ze względu na porażenie. Mimo to mają wiele do powiedzenia, chcą uczestniczyć w życiu społecznym, rodzinnym, klasy, kolegów i koleżanek w szkole, warsztatach i innych miejscach, w których przebywają. MÓWik daje im tę możliwość bycia usłyszanym i zauważonym. Część osób mówi, ale jest rozumiana tylko przez najbliższych. MÓWik daje im szansę na większą samodzielność i nie-zależność w kontaktach z innymi osobami, zawieranie znajomości, załatwianie własnych spraw itp.

ZESPÓŁ DOWNA I INNE – w przypad-ku wielu osób rozumienie jest o wiele lepsze niż możliwość wypowiadania się. Osoby takie są zwykle traktowane poniżej ich możliwości intelektualnych. Urządzenie do porozumiewania się pozwala im na przekazanie swoich potrzeb, rozma-wianie o bieżących wydarzeniach, wyra-żanie swoich opinii, przekazywanie wiedzy, zadawanie pytań itp.

 

 

Dane kontaktowe

www.mowik.pl

www.mowik.sklep.pl

www.gadaczek.pl

tel.: +48 535 500 717
e-mail: biuro@mowik.pl/krakow@mowik.pl

Najnowsze wydanie

Bądź na bieżąco z nowinkami dziecięcymi, zajrzyj do najnowszego Magazynu i zobacz ile ciekawych informacji dla Ciebie przygotowaliśmy. Pobierz Magazyn na telefon lub tablet i zawsze miej go przy sobie.

Aktualności

Inne Firmy