Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji to miejsce przyjazne dla każdego pracownika sektora edukacji. Dlaczego? Ponieważ nasze studia, kursy i szkolenia charakteryzuje duża różnorodność. Oferujemy zajęcia stacjonarne, online, jak również w formie hybrydowej. Wykorzystujemy elementy e-learningu i blended learningu.

Studia podyplomowe w KIRE

Każda osoba posiadająca wykształcenie wyższe i wiążąca swoją przyszłość z oświatą i branżą edukacyjną, znajdzie w KIRE propozycje kierunków studiów podyplomowych, których ukończenie gwarantuje zdobycie kwalifikacji zawodowych, m.in. do nauczania nowego przedmiotu, do startowania w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, do pełnienia funkcji pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, wychowawcy czy doradcy zawodowego.

Szczególną popularnością cieszą się kierunki studiów podyplomowych takich jak:

 • Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Integracja sensoryczna
 • Logopedia
 • Terapia Pedagogiczna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Kursy w KIRE

Krakowski Instytutu Rozwoju Edukacji posiada zróżnicowaną ofertę autorskich kursów zawodowych dla nauczycieli  oraz kursów prowadzonych w oparciu o programy zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. W oparciu o systematycznie prowadzoną pogłębioną diagnozę, staramy się również odpowiadać na bieżące potrzeby i zapytania naszych słuchaczy.

Rytmika w edukacji

W KIRE regularnie organizowany jest kurs z rytmiki, który kompleksowo przygotowuje nauczycieli do prowadzenia zajęć rytmiki w sposób samodzielny bez pomocy form zewnętrznych.

Dzięki unikatowej metodzie nauki oraz specjalnie skomponowanym materiale muzycznym, kurs z rytmiki przeznaczony jest dla nauczycieli bez przygotowania muzycznego.

Inne formy doskonalenia w KIRE:

 • Szkolenia Indywidualne
 • Szkolenia Rad Pedagogicznych
 • Certyfikaty
 • Terapeuta Środowiskowy
 • Konsultacje indywidualne
 • Obsługa komputera (ECDL)

Zapraszamy do kontaktu!