Emotkovo – nowy wymiar edukacji emocjonalnej

Emotkovo oferuje nowy wymiar edukacji emocjonalnej. Wynikający z głębokiej troski o emocjonalność dzieci. Udostępniamy przestrzeń do nauki i rozmowy o emocjach, a dla dzieci to niezwykłe doświadczenie bycia i rozwoju emocjonalnego w bardzo akceptującym środowisku . Program zajęć obejmuje cotygodniowe spotkania  w małych grupach prowadzone przez certyfikowane przez Wrocławskie Centrum Psychoterapii osoby. Na zajęcia do Emotkova zapraszamy  dzieci w każdym wieku.

Nasze zalety
Jesteśmy pierwszym miejscem we Wrocławiu, które oferuje wieloletni program rozwoju inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży. Prowadzimy cotygodniowe zajęcia zarówno we wrocławskich szkołach, jak i trzech siedzibach Emotkova.
Lokalizacje
Pracujemy z dziećmi w różnych lokalizacjach – zarówno w 3 siedzibach Emotkova we Wrocławiu, jak i wielu wrocławskich szkołach podstawowych. Cały czas rozwijamy się, aby zapewnić jak największej liczbie dzieci dostęp do zajęć Emotkova.
System nauki
Każdy semestr przebiega według stworzonego przez nas planu. Dzieci rozpoczynają 2 semestrami nauki tzw. alfabetu emocjonalnego, następnie przechodzą do podniesienia kolejnych kompetencji inteligencji emocjonalnej, czyli samoświadomości, samokontroli, empatii motywowania siebie oraz umiejętności społecznych.
Kadra
Prowadzący zajęcia to osoby przeszkolone przez Wrocławskie Centrum Psychoterapii, mające odpowiednie podstawy zarówno kompetencyjne, jak i osobowościowe.

Elementy Inteligencji Emocjonalnej
Inteligencja Emocjonalna to niezwykle ważna umiejetność, rozwijana najszybciej we wczesnych latach życia. Wchodzi w zakres tzw. umiejętności miękkich, uznawanych za konieczny warunek funkcjonowania we współczesnym świecie, zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej. Wysoki poziom IE chroni przed trudnościami natury społecznej, jej rozwój jest więc najlepszym sposobem na profilaktykę trudności emocjonalnych człowieka.

Od 17 października 2022 ruszają w naszej Szkole dodatkowe, grupowe zajęcia o nazwie „Emotki”, kierowane do dzieci z klas 1-7 Dedykowane są dla wszystkich chętnych dzieci i mają na celu, w przystępnej i atrakcyjnej formie, szczegółowe zapoznanie dzieci ze światem emocji. To wszystko w atmosferze Porozumienia bez Przemocy oraz Rodzicielstwa Bliskości, czyli w klimacie uważności i szacunku dla potrzeb młodego człowieka. Cotygodniowe, godzinne spotkania, prowadzone przez doświadczoną w pracy z dziećmi kadrę, odbywać się będą w godzinach popołudniowych, na terenie Szkoły. Koszt to 80 zł/godz.(ok 320zł/mies.). Zajęcia mają na celu wzmocnienie psychiki i odporności dziecka, a co za tym idzie – są formą profilaktyki trudności emocjonalnych, szczególnie wieku nastoletniego. Zarazem stanowić będą zasób do swobodniejszego i skuteczniejszego osiągania w życiu zamierzonych celów, poprzez rozwijanie samoświadomości i samokontroli emocjonalnej.
W rocznej podróży towarzyszyć nam będzie Stokrotka Emotka przekonująca, że w jej płatkach może zmieścić się stukrotność, a może nawet i tysiąckrotność różnych emocji. Stokrotka (przytulanka), będąca metoforą naszej emocjonalności, zaprosi dzieci do podróży w głąb unikalnego, dziecięcego świata wewnętrznego.

Korzyści i cele dla dzieci:
• dzieci dostaną solidne narzędzia do nauki języka emocji, co będzie sprzyjało rozwojowi samoświadomości;
• nauczą się doceniać siebie i ze spokojem dostrzegać własne niedoskonałości, co zbuduje podwaliny pod stabilną samoocenę;
• pogłębią uważność na emocje zarówno własne, jak i innych osób;
• poznają również techniki relaksacyjne i sposoby radzenia sobie z niekiedy bardzo złożonymi uczuciami;
• dowiedzą się, czym są granice psychologiczne, nauczą się też nazywać różne rodzaje przemocy i odróżniać je od postawy asertywnej;
• dowiedzą się, że emocje potrafią pachnieć, mieć strukturę, kolor, że można je zagrać, wyśpiewać, albo po prostu wykrzyczeć;
• odróżnią emocję od reakcji na nią i dostaną do ręki narzędzia – „lupy”, służące do wyszukiwania sygnałów z ciała i myśli leżących u podstaw przeżywanej emocji;
• zbudują „sejf samooceny”;
• poznają podstawy wiedzy psychologicznej, wybrane ciekawostki psychologiczne;
• otrzymają wsparcie w budowaniu zdrowia i zdolności do konsekwentnego realizowania swoich potencjałów oraz odnoszenia sukcesów w życiu;