Cud Montessori Szkolenia i konsultacje

CUD Montessori – to mój wymarzony sposób na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. To firma, która promuje pedagogikę Montessori oraz metody i terapie mające pokrewne z Montessori założenia.

Razem z zespołem organizuję kursy Montessori na prawach studiów podyplomowych a także szkolenia propedeutyczne i doskonalące z poszczególnych działów Montessori. Możemy zorganizować szkolenie indywidualne i grupowe dedykowane konkretnym osobom, zespołom i ich potrzebom.

CUD Montessori to także możliwość sprawdzenia swojej placówki i udoskonalenia jej pod kątem wyposażenia, aranżacji i codziennej pracy z dziećmi. Przyjeżdżam do Waszego żłobka, przedszkola lub szkoły na cały dzień i pracujemy wspólnie w wyznaczonych wcześniej obszarach.


„To, czego dziecko nie jest w stanie samo zrobić,
musimy mu dokładnie pokazać.
Nie możemy dawać zbytecznej pomocy,
ale też nie zaniechajmy tej koniecznej”.

Maria Montessori


Studia podyplomowe i kursy

  • PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI – EDUKACJA I TERAPIA PRZEDSZKOLNA
  • PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI – EDUKACJA I TERAPIA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Szkolenia:

  • Kompletny program do nauki czytania
  • Terapia w pedagogice Montessori
  • Język angielski w pedagogice Montessori
  • Ryzyko dysleksji w przedszkolu i w szkole – jak pomóc dziecku?

.

Konsultacje i szkolenia dla placówek
Konsultacje dla Rodziców

Zapraszam do CUDu Montessori w Poznaniu na spotkanie z pedagogiką Montessori i jej pasjonatami!