Biophilic Studio

LAS W SŁOIKU – warsztaty przyrodnicze

Podczas warsztatów dzieci tworzą własny żywy mikroświat – zamknięty ekosystem. Jest to ciekawy eksperyment i obiekt do obserwacji, który wyraża magię prawdziwego lasu.

Warsztaty stanowią lekcję o krążeniu wody i materii w przyrodzie, o życiu roślin i fotosyntezie.

Proces tworzenia lasu w słoju to ekscytujące zajęcie, angażujące wszystkie zmysły.

Dojeżdżamy do placówek, dostarczamy wszystkie materiały.

Zajęcia prowadzi Anna Piotrowska, autorka książki „Zielonym do góry”, posiadająca wykształcenie przyrodnicze i wieloletnie doświadczenie w edukacji ekologicznej.